2. Mobilita studentů - Studenti vysokého školství

Studijní pobyty: studenti mohou absolvovat 3 až 12měsíční studijní pobyt na univerzitě nebo vyšší odborné škole vjiné zemi.
Praktické stáže: popřípadě mohou studenti absolvovat stáž na pracovišti v zahraničí trvající 2 až 12 měsíců.

Studium nebo stáž může být v jakémkoli oboru či akademické disciplíně na bakalářské, magisterské nebo doktorské úrovni. Navíc je možné zkombinovat praktickou stáž se studijním pobytem v zahraničí.

Současní absolventi vysokých škol mohou také absolvovat stáž v zahraničí během jednoho roku od ukončení studia. Plánujte dopředu! Univerzity a vyšší odborné školy vybírají studenty v posledním ročníku studia.

Erasmus+ také podporuje některé evropské studenty ve studiu v ostatních zemích světa a studenty z jiných zemí světa ve studiu v Evropě.


Kdo může o stipendium zažádat?

  • Studenti nebo doktorandi, kteří chtějí studovat či absolvovat stáž v zahraničí nebo získat společný diplom ze zahraničí udělený více univerzitami.

  • Stážisté nebo učni se zájmem rozšířit své dovednosti v zahraničí.

  • Mladí lidé se zájmem získat zkušenosti z výměny mládeže nebo dobrovolných akcí v zahraničí.

Studium na jiné univerzitě mi pomohlo rozšířit si obzory ve  studovaném oboru více než kdykoli předtím. Ale nejlepší zkušeností pro mne bylo setkání s mnoha zajímavými lidmi, se kterými budu určitě spolupracovat i v budoucnu.

Robert (Velká Británie) o desetiměsíčním studiu průmyslového designu na Technologické univerzitě v holandském Delftu.


Půjčky na magisterské studium v zahraničí

Erasmus+ podporuje nové, nízkonákladové půjčky pro studenty magis­terského studia, kteří chtějí studovat v jiných evropských zemích, s příznivými podmínkami splácení.

Studenti mohou zažádat o půjčku na celé magisterské studium v za­hraničí a mohou si půjčit až 12 000 eur na jednoleté studium nebo až 18 000 eur na dvouleté studium.

Půjčky poskytují vybrané finanční instituce v zemích zapojených do programu.


Sdílené magisterské studium

Erasmus+ nabízí studentům magisterského studia po celém světě využití stipendia ke studiu vysokoškolských mezinárodních studijních programů nabízených partnerskými univerzitami. Po absolvování tohoto typu magisterského studia lze získat diplom, který udělují některé nebo všechny zúčastněné instituce společně.


Tip!

Společné doktorské studijní programy jsou podporovány akcemi "Marie Curie" v rámci výzkumného programu Horizont 2020. Erasmus+ i nadále podporuje společné doktorské studijníprogramy pod pórované před rokem 2014 v rámci programu Erasmus Mundus.


Kde mohu získat více informací?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Jak mohu podat žádost?

Další informace vám poskytne mezinárodní kancelář či zahraniční oddělení vaší vysoké školy. Studenti mohou najít seznam Společných/ sdílených magisterských programů na webových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu
© European Union, 2014

Privacy Policy