4. Mobilita mládeže

Výměny mládeže pomáhají mladým lidem získat důležité dovednosti, jakými jsou například projektové řízení nebo týmová práce. Tyto příležitosti mimo prostředí školy umožňují skupinám mladých lidí realizovat strukturovaný program aktivit (např. různé workshopy, cvičení, debaty a hraní rolí) v jiné zemi v rámci EU nebo mimo ni po dobu až 21 dní.

Evropská dobrovolná služba poskytuje mladým lidem ideální příležitost pro rozvoj dovedností tím, že jim umožňuje zapojit se do každodenních projektů organizací, které jsou například zaměřeny na sociální péči, ekologii a ochranu životního prostředí, neformální vzdělávací programy, informační a ko­munikační technologie či kulturu. Pomáhá jim také zvýšit sebevědomí, začlenit se do místní komunity a umožňuje jim poznat odlišné způsoby života. Dobrovolná činnost může trvat až jeden rok a účastníci si mohou zvolit různé druhy projektů, buďv rámci EU nebo i mimo ni.

Výměny mládeže se mohou zúčastnit mladí lidé ve věku 13 až 30 let. Dobrovolníkem v rámci Evropské dobrovolné služby se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let.

Za jeden jediný rok u Evropské dobrovolné služby jsem se toho naučila mnohem více než kdykoli předtím. Určitě bych dobrovolnou službu doporučila všem, kteří jsou otevřeni novým nápadům a chtějí získat zkušenosti.

Clara (Německo) o účasti v projektu belgického komunitního středis­ka Jozef Swinnen, který pomáhá novým přistěhovalcům v Bruselu.


Kde mohu získat více informací?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Jak mohu podat žádost?

Máte-li zájem o podání žádosti, obraťte se na národní agenturu ve vaší zemi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_cs.htm
© European Union, 2014

Privacy Policy