5. Mobilita zaměstnanců a pracovníků s mládeží

Pokud jste pedagogický pracovník nebo zaměstnanec podniku, můžete učit v zahraničí a získat nové profesní zkušenosti, bu­dovat kontakty a pomáhat modernizovat a internacionalizovat evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Učitelé, nepedagogičtí pracovníci a pracovníci s mládeží mohou rovněž absolvovat stáž v zahraničí, včetně strukturovaných kurzů, profesně zaměřených jazykových stáží, školení a job- shadowingu, s cílem získat nové poznatky a nápady, které mohou zrealizovat po návratu domů.

Tyto aktivity mohou trvat dva dny až dva měsíce.


Kde mohu získat více informací?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Jak mohu podat žádost?

Máte-li zájem o podání žádosti, obraťte se na instituci/organizaci v oblasti vzdělávání nebo odborné přípravy, pro kterou pracujete. Zaměstnanec podniku musí být pozván vysokou školou, ve které má zájem učit.


Pro koho je aktivita určena?

Zaměstnanci a pracovníci s mládeží z:

  • vysokých škol (či podniků),

  • škol,

  • organizací zabývajících se odborným vzděláváním a odbornou přípravou,

  • organizací zabývajících se vzděláváním dospělých,

  • organizací zabývajících se mládeží nebo jiných orgánů působících v oblasti mládeže.

Máte-li zájem o propojení a navázání online kontaktů s ostatními učiteli nebo pedagogickými pracovníky ve vzdělávání dospělých, pak vyzkou­šejte eTwinning (pro učitele) nebo EPALE (pro vzdělavatele dospělých). Viz strana 30 této brožury.

Pokud pracujete v oblasti studií evropské integrace na terciární úrovni, mohla by vás zajímat akce "Jean Monnet". Viz strana 44 této brožury.

Moje zkušenost zahrnovala job-shadowing (stínování) Kyperské federaci neslyšících, kde jsem se dozvěděl o jejích činnostech a zkušenostech... Tato zkušenost mi umožnila lépe porozumět kyperské kultuře neslyšících, pomohla mi dále rozvíjet mé dovednosti v oblasti znakové řeči a lépe pochopit proces osvojování vědomostí, který je třeba uplatnit při výuce neslyšících.

Instruktor znakové řeči Christophe (Francie) o zkušenostech sjob-shadowingem na Kypru.© European Union, 2014

Privacy Policy