Pro studenty

miniatura Alpen-Adria-Universität Klagenfurt: Südtrakt (Blick von Westen)
miniatura Station de tramway Saint-Serge Université
miniatura Law
2. Jak a kde se mohu naučit cizímu jazyku?
Zvolte si správný přístup. Existuje bezpočet různých učebních stylů a přístupů ke studiu, například vyučování ve třídách, samostudium či kurzy po telefonu, intenzivní kurzy v zahraničí, virtuální výuka a další. Namíchejte si vlastní směs.
5. Mobilita zaměstnanců a pracovníků s mládeží
Pokud jste pedagogický pracovník nebo zaměstnanec podniku, můžete učit v zahraničí a získat nové profesní zkušenosti, bu­dovat kontakty a pomáhat modernizovat a internacionalizovat evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy.
Kompetenční pohovory
Stále více zaměstnavatelů provádí kompetenční pohovory (také známé jako strukturované nebo situační pohovory). Ty se ukázaly jako velmi efektivní při předvídání budoucího výkonu v práci a jsou objektivnější než nestrukturované pohovory.
Privacy Policy